Allmänna villkor för Inne Stark

Allmänna villkor för Inne Stark

  • Det finns tyvärr på denna grupp ingen möjlighet att prova på kostnadsfritt då jag har en lokalhyra att betala.
  • Anmälan är bindande och kan inte avbeställas eller återbetalas (annat än vid läkarintyg)
  • Din anmälan är personlig och kan ej användas av någon annan.
  • Avgiften avser antal tillfällen som är specificerade på anmälningssidan
  • Träning med Inne Stark innebär att du är i gott allmäntillstånd, ej feber, hosta och/eller kraftig förkylning. Denna träning syftar till att öka din hälsa, inte försämra. Har du frågor om detta så kontakta mig för att bolla lämplighet med träningspass eller ej, men du ansvarar för din hälsa.
  • Denna grupp har 16 års åldersgräns
  • Vid anmälan via formulär så skickas en faktura inom 48 timmar men det kan dröja upp till 72 timmar om din anmälan kommer in under helgdag. Detta ska betalas inom 10 dagar. Om du önskar dela upp avgiften på 2 eller behöver vill förlänga antal dagar för betalning så vänligen klicka i det alternativ som passar dif bäst i anmälningsformuläret
  • Har du några frågor som inte blivit besvarade här så tveka inte att kontakta mig här